TR asthis mini logo

奥巴马夫妇度假

 • 最后更新: 5天前
 • 0
 • 分享
奥巴马夫妇度假关注群体
城市排行
上海
南京
西安
沈阳
长春
温州
洛阳
淮安
呼和浩特
嘉兴
性别 年龄 职业 教育
 • 男 (41%)
 • 女 (59%)
 • 10-19岁 (100%)
 • 20-29岁 (95%)
 • 30-39岁 (92%)
 • 40-49岁 (83%)
 • 50-59岁 (42%)
 • 建筑 (100%)
 • IT (73%)
 • 政府/公共服务 (70%)
 • 金融/房产 (49%)
 • 电信/网络 (40%)
 • 服务 (32%)
 • 教育/学生 (16%)
 • 传媒/娱乐 (8%)
 • 汽车 (5%)
 • 旅游/交通 (4%)
 • 小学 (25%)
 • 初中 (31%)
 • 高中 (100%)
 • 大专 (44%)
 • 本科及以上 (5%)
奥巴马夫妇度假心情指数
 • 0%
  兴趣
 • 0%
  无聊
 • 0%
  讨厌
 • 0%
  痛苦
 • 0%
  愤怒
 • 0%
  害羞
 • 0%
  忧虑
 • 0%
  快乐
 • 0%
  伤心
奥巴马夫妇度假相关观点查看所有观点

©2017 tr.asthis