TR asthis mini logo

乐视断缴社保

 • 最后更新: 2018-03-01 21:49:05
 • 5
 • 分享
乐视断缴社保关注群体
城市排行
上海
成都
长沙
昆明
苏州
烟台
威海
呼和浩特
潍坊
惠州
性别 年龄 职业 教育
 • 男 (64%)
 • 女 (36%)
 • 10-19岁 (100%)
 • 20-29岁 (95%)
 • 30-39岁 (53%)
 • 40-49岁 (40%)
 • 50-59岁 (28%)
 • 金融/房产 (100%)
 • IT (55%)
 • 政府/公共服务 (31%)
 • 建筑 (24%)
 • 教育/学生 (16%)
 • 服务 (9%)
 • 电信/网络 (5%)
 • 传媒/娱乐 (3%)
 • 旅游/交通 (2%)
 • 汽车 (1%)
 • 小学 (14%)
 • 初中 (60%)
 • 高中 (100%)
 • 大专 (4%)
 • 本科及以上 (14%)
乐视断缴社保心情指数
 • 0%
  兴趣
 • 0%
  无聊
 • 0%
  讨厌
 • 0%
  痛苦
 • 0%
  愤怒
 • 0%
  害羞
 • 0%
  忧虑
 • 0%
  快乐
 • 0%
  伤心
乐视断缴社保相关观点查看所有观点

©2018 tr.asthis