TR asthis mini logo

苏州摇号买房争执

 • 最后更新: 2017-09-10 17:42:39
 • 5
 • 分享
苏州摇号买房争执关注群体
城市排行
武汉
沈阳
长沙
郑州
长春
合肥
石家庄
扬州
东莞
临沂
性别 年龄 职业 教育
 • 男 (37%)
 • 女 (63%)
 • 10-19岁 (100%)
 • 20-29岁 (92%)
 • 30-39岁 (81%)
 • 40-49岁 (55%)
 • 50-59岁 (47%)
 • 汽车 (100%)
 • 金融/房产 (86%)
 • 电信/网络 (56%)
 • 建筑 (34%)
 • 旅游/交通 (23%)
 • 服务 (18%)
 • 教育/学生 (14%)
 • IT (8%)
 • 传媒/娱乐 (6%)
 • 政府/公共服务 (3%)
 • 小学 (7%)
 • 初中 (2%)
 • 高中 (100%)
 • 大专 (57%)
 • 本科及以上 (1%)
苏州摇号买房争执心情指数
 • 0%
  兴趣
 • 0%
  无聊
 • 0%
  讨厌
 • 0%
  痛苦
 • 0%
  愤怒
 • 0%
  害羞
 • 0%
  忧虑
 • 0%
  快乐
 • 0%
  伤心
苏州摇号买房争执相关观点查看所有观点

©2017 tr.asthis