TR asthis mini logo

火锅店吃出创可贴

 • 最后更新: 2017-09-09 07:08:18
 • 0
 • 分享
火锅店吃出创可贴关注群体
城市排行
青岛
沈阳
大连
厦门
昆明
太原
珠海
南通
扬州
潍坊
性别 年龄 职业 教育
 • 男 (60%)
 • 女 (40%)
 • 10-19岁 (100%)
 • 20-29岁 (85%)
 • 30-39岁 (76%)
 • 40-49岁 (41%)
 • 50-59岁 (31%)
 • IT (100%)
 • 金融/房产 (87%)
 • 旅游/交通 (78%)
 • 建筑 (53%)
 • 服务 (49%)
 • 电信/网络 (26%)
 • 汽车 (14%)
 • 政府/公共服务 (13%)
 • 教育/学生 (9%)
 • 传媒/娱乐 (8%)
 • 小学 (38%)
 • 初中 (10%)
 • 高中 (100%)
 • 大专 (33%)
 • 本科及以上 (0%)
火锅店吃出创可贴心情指数
 • 0%
  兴趣
 • 0%
  无聊
 • 0%
  讨厌
 • 0%
  痛苦
 • 0%
  愤怒
 • 0%
  害羞
 • 0%
  忧虑
 • 0%
  快乐
 • 0%
  伤心
火锅店吃出创可贴相关观点查看所有观点

©2018 tr.asthis