TR asthis mini logo

共享单车新规

 • 最后更新: 2017-08-30 00:59:43
 • 6
 • 分享
共享单车新规关注群体
城市排行
广州
福州
苏州
常州
南通
东莞
佛山
洛阳
淮安
包头
性别 年龄 职业 教育
 • 男 (57%)
 • 女 (43%)
 • 10-19岁 (100%)
 • 20-29岁 (84%)
 • 30-39岁 (77%)
 • 40-49岁 (73%)
 • 50-59岁 (70%)
 • 传媒/娱乐 (100%)
 • 政府/公共服务 (60%)
 • 旅游/交通 (45%)
 • 汽车 (44%)
 • 建筑 (33%)
 • 金融/房产 (32%)
 • 教育/学生 (18%)
 • 服务 (11%)
 • IT (6%)
 • 电信/网络 (5%)
 • 小学 (45%)
 • 初中 (12%)
 • 高中 (100%)
 • 大专 (19%)
 • 本科及以上 (31%)
共享单车新规心情指数
 • 0%
  兴趣
 • 0%
  无聊
 • 0%
  讨厌
 • 0%
  痛苦
 • 0%
  愤怒
 • 0%
  害羞
 • 0%
  忧虑
 • 0%
  快乐
 • 0%
  伤心
共享单车新规相关观点查看所有观点

©2019 tr.asthis