TR asthis mini logo

蒋劲夫案件不属实

 • 最后更新: 2018-12-09 13:10:51
 • 0
 • 分享
蒋劲夫案件不属实关注群体
城市排行
深圳
厦门
苏州
南昌
温州
扬州
洛阳
潍坊
临沂
惠州
性别 年龄 职业 教育
 • 男 (65%)
 • 女 (35%)
 • 10-19岁 (100%)
 • 20-29岁 (86%)
 • 30-39岁 (69%)
 • 40-49岁 (51%)
 • 50-59岁 (30%)
 • 传媒/娱乐 (100%)
 • 旅游/交通 (71%)
 • 服务 (70%)
 • 教育/学生 (65%)
 • 汽车 (36%)
 • IT (27%)
 • 政府/公共服务 (17%)
 • 电信/网络 (15%)
 • 金融/房产 (12%)
 • 建筑 (7%)
 • 小学 (34%)
 • 初中 (2%)
 • 高中 (100%)
 • 大专 (61%)
 • 本科及以上 (7%)
蒋劲夫案件不属实心情指数
 • 0%
  兴趣
 • 0%
  无聊
 • 0%
  讨厌
 • 0%
  痛苦
 • 0%
  愤怒
 • 0%
  害羞
 • 0%
  忧虑
 • 0%
  快乐
 • 0%
  伤心
蒋劲夫案件不属实相关观点查看所有观点

©2019 tr.asthis