TR asthis mini logo

滴滴司机深夜被杀

 • 最后更新: 2018-12-09 13:49:35
 • 0
 • 分享
滴滴司机深夜被杀关注群体
城市排行
广州
南京
西安
沈阳
昆明
苏州
温州
贵阳
桂林
咸阳
性别 年龄 职业 教育
 • 男 (61%)
 • 女 (39%)
 • 10-19岁 (100%)
 • 20-29岁 (68%)
 • 30-39岁 (51%)
 • 40-49岁 (45%)
 • 50-59岁 (33%)
 • 汽车 (100%)
 • 传媒/娱乐 (74%)
 • 政府/公共服务 (52%)
 • 金融/房产 (29%)
 • 建筑 (26%)
 • 旅游/交通 (13%)
 • 教育/学生 (11%)
 • 电信/网络 (5%)
 • IT (3%)
 • 服务 (2%)
 • 小学 (6%)
 • 初中 (20%)
 • 高中 (100%)
 • 大专 (1%)
 • 本科及以上 (9%)
滴滴司机深夜被杀心情指数
 • 0%
  兴趣
 • 0%
  无聊
 • 0%
  讨厌
 • 0%
  痛苦
 • 0%
  愤怒
 • 0%
  害羞
 • 0%
  忧虑
 • 0%
  快乐
 • 0%
  伤心
滴滴司机深夜被杀相关观点查看所有观点

©2019 tr.asthis