TR asthis mini logo

费南多道歉

 • 最后更新: 2020-06-18 08:09:20
 • 0
 • 分享
费南多道歉关注群体
城市排行
天津
成都
南京
福州
哈尔滨
烟台
东莞
佛山
呼和浩特
嘉兴
性别 年龄 职业 教育
 • 男 (62%)
 • 女 (38%)
 • 10-19岁 (100%)
 • 20-29岁 (89%)
 • 30-39岁 (75%)
 • 40-49岁 (63%)
 • 50-59岁 (47%)
 • 汽车 (100%)
 • 旅游/交通 (65%)
 • 教育/学生 (40%)
 • 建筑 (31%)
 • 电信/网络 (21%)
 • 传媒/娱乐 (17%)
 • 服务 (13%)
 • 金融/房产 (7%)
 • 政府/公共服务 (5%)
 • IT (3%)
 • 小学 (22%)
 • 初中 (11%)
 • 高中 (100%)
 • 大专 (29%)
 • 本科及以上 (18%)
费南多道歉心情指数
 • 0%
  兴趣
 • 0%
  无聊
 • 0%
  讨厌
 • 0%
  痛苦
 • 0%
  愤怒
 • 0%
  害羞
 • 0%
  忧虑
 • 0%
  快乐
 • 0%
  伤心
费南多道歉相关观点查看所有观点

©2020 tr.asthis